Stor potential för behandlingar med VR-glasögon

Exponeringsterapi är en mycket effektiv behandling vid olika typer av ångestdiagnoser, antingen i sig själv eller som en del av en mer omfattande behandling. Men det finns utrymme för förbättringar. Vid exponering arbetar man med att patienten ska utsätta sig för sådant som tidigare har väckt ångest eller rädsla, så att hen får möjlighet att … Read more

Effektiv KBT-behandling ger långsiktiga strukturella förändringar i hjärnan

Vi vet idag att den mänskliga hjärnan är plastisk, alltså att den kan förändras och utvecklas. Studier har med exempelvis magnetresonansavbildning kunnat visa så kallade strukturella förändringar i hjärnan efter aktiviteter och psykiatriska behandlingar. Strukturella förändringar innebär förändringar i hur hjärnan är uppbyggd, exempelvis i vilka delar det finns många nervceller och var det finns … Read more

Acceptance and Commitment Therapy via internet kan hjälpa vid generaliserat ångestsyndrom

Personer med generaliserat ångestsyndrom (även kallat GAD efter engelskans Generalized anxiety disorder) lider av överdriven oro och ängslan som upplevs som okontrollerbar. Även sömnsvårigheter, muskelspänning och koncentrationssvårigheter är kopplade till diagnosen, som generellt sett är kroniskt om man inte får behandling. Klassisk KBT-behandling, där man bland annat använder sig av kognitiv omstrukturering och avslappning, har … Read more

Hög stress ger sämre koncentrations- och problemlösningsförmåga hos studenter

Forskning på studenters lärande har visat att stress kan påverka både koncentrations- och problemlösningsförmågan negativt (Uehara et al., 2010). Såväl sociala som personliga och akademiska krav kan vara källor till stress. Det kan handla om akademiska utmaningar, att hitta nya vänner, förändringar i mat- och sovvanor eller att anpassa sig till nya pedagogiska miljöer. Om … Read more

Så ändras hjärnan efter KBT-behandling av Social fobi

Idag publicerade vi en ny studie i Nature tidskriften Translational Psychiatry (impact factor 4.360). Artikeln handlar om hur hjärnan förändras av kognitiv beteendeterapi. Här är en engelsk sammanfattning av artikeln: Cognitive behavior therapy (CBT) is an effective treatment for social anxiety disorder (SAD), but many patients do not respond sufficiently and a substantial proportion relapse … Read more

ABCT i Philadelphia – Maximizing the Effects of Attention Bias Modification for Anxiety: How and for Whom

Idag var jag med på ett symposium på den 48:e årliga konferensen anordnad av Association for Behavioral and Cognitive Therapies. Denna gång var mötet förlagt till Philadelphia. Det var Jennie Kuckertz som bjudit in mig att prata på ett symposium med titeln “Maximizing the Effects of Attention Bias Modification for Anxiety: How and for Whom”. … Read more

Ny studie: Skräddarsydd internetbehandling i primärvården är kostnadseffektiv

Idag publicerade vi en ny artikel (“Effectiveness and cost-effectiveness of individually tailored Internet-delivered cognitive behavior therapy for anxiety disorders in a primary care population: A randomized controlled trial“)i Behaviour Research and Therapy. Men först en liten bakgrund… Det finns åtskilliga välgjorda epidemiologiska studier kring ångestsyndrom från olika länder och kulturer. Samtliga visar på en hög livstidsrisk. … Read more

Ny studie ställer KBT mot interpersonell terapi vid social fobi

I dag accepterades en unik psykoterapistudie där sex olika svenska universitet samarbetat (Linköping, Stockholm, Uppsala, Umeå, Lund och Östersund). Behandlingsstudien, som nu finns online i Journal of Anxiety Disorders, ställdes två behandlingsformer emot varandra. I den ena ringhalvan stod en mobiltelefonanpassad version av den så kallade SOFIE-behandlingen. SOFIE är ett internetbaserat program med behandlarstöd som … Read more

Vi har skrivit ett kapitel i nya “Handbook of Social Anxiety Disorder”

I dagarna kommer en bibel ut för den som vill ha en ökad förståelse för uppkomst och vidmakthållande av social fobi. Boken, som förstås även innehåller mycket kring behandling, heter “The Wiley Blackwell Handbook of Social Anxiety Disorder“. Det är en editerad bok med Justin W. Weeks som redaktör. Tyvärr är den svindyr (vilket är bisarrt eftersom … Read more

TV4 Nyhetsmorgon om Social fobi

I dagens Nyhetsmorgon fanns ett 5-minutersinslag om social fobi i allmänhet och en ny iPhone app i synnerhet. Appen heter Challenger, och vänder sig i första hand till personer som brottas med social fobi. Appen kombinerar artificiell intelligens, kognitiv beteendeterapi och så kallad gamification. Appen skräddarsyr personliga utmaningar utifrån tre kriterier: dina personliga mål, hur du svarat … Read more