Ny systematisk översikt: Så mycket motion behövs för att bota depression

LivingFitnessRunningFranceVersailles

Det är sedan länge känt att motion mot depression kan vara en minst lika bra behandlingsmetod som moderna antidepressiva läkemedel. Men hur intensivt måste man träna och hur ofta? I dag publicerades en artikel vi skrivit som försöker reda ut precis detta. Vår artikel kommer att vara med i ett specialnummer med titeln Exercise for mood … Read more

Grattis Hoa Ly som disputerar idag!

Idag disputerar doktoranden Hoa Ly vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. Handledare har varit Gerhard Andersson och Per Carlbring. Psykologen Hoa Lys avhandling har titeln “The Use of a Smartphone Application in Depression Treatment – The New Wave of Digital Tools for Psychological Treatment“. Opponent kommer att vara Professor Ed Watkins från … Read more

Senaste om internetbehandlingar vid depression

If only it was that simple!

Internetbaserad kognitiv beteendeterapi med behandlarstöd har testats åtskilliga studier under drygt 15 år. Syftet med vår nyss publicerade artikel var att granska och värdera den senaste litteraturen i ämnet (läs: publicerat under de 2 senaste åren). Efter att studier med alltför bristfälliga upplägg exkluderats fann vi totalt 11 kontrollerade studier. Dessa var samtliga publicerade mellan … Read more

Djupintervjuer med 12 patienter som fått mobiltelefonbehandling med varierande resultat – detta är deras erfarenheter

På senaste tiden har ett antal studier undersökt effektiviteten av mobiltelefonbaserade behandlingar. Resultatet är ofta lovande, men vi har fortfarande begränsade kunskaper om hur patienter upplever denna typ av behandling formatet. Idag publicerades en ny studie där vi undersökt just detta. Syftet med studien var att undersöka deltagarnas erfarenheter och tankar kring en behandling levererad … Read more

Promenadslöseri? Nej! Du får 22 gånger insatsen tillbaka!

De flesta som får rådet att börja promenera eller aktivera sig fysiskt på något sätt brukar hålla med om att det säkert är nyttigt. Men att lägga ner två-tre timmar i veckan på något som för vissa kan vara urtråkigt känns samtidigt som ett totalt slöseri med tid! Eftersom vi människor är rationella varelser och … Read more

“Handbok för oglada” – ny bok för deprimerade

Är du deprimerad, nedstämd eller bara oglad i största allmänhet? Då är du långt ifrån ensam! Idag räknar man med att uppemot 25 procent av kvinnorna och 10 procent av männen någon gång i livet kommer att vara kliniskt deprimerade. Till det kommer ett mycket stort antal människor som “bara” är nedstämda eller oglada (testa din nedstämdsnivå … Read more

Replik på krönika i dagens DN

Idag kan man på baksidan av kulturdelen i Dagens nyheter läsa en krönika (“Deppa inte ihop av depressionstest”) av Jessica Ritzén (se bilden nedan). Ritzén reagerar på screeningtestet “Montgomery Åsberg Depression Rating Scale” och framför allt den automatiska återkopplingen (testa gärna själv och se vad du tycker). Jag skickade nedanstående mejl till henne:   “Hej Jessica! … Read more

Mindfulness eller KBT – vad som är bäst beror på depressionsnivå visar ny studie

Idag publicerade vi, med doktorand Hoa Ly i spetsen, en ny studie i BMJ open. Målet var att utvärdera och jämföra effektiviteten av två smartphone-behandlingar: en som bygger på så kallad beteendeaktivering (BA) och andra på mindfulness. Studiens design var en parallell randomiserad kontrollerad öppen studie. Totalt 81 deltagare, med en medelålder på 36,0 år … Read more

Grattis Robert Johansson som disputerar idag

Idag försvarar psykologen Robert Johansson din doktorsavhandling. Handledare har varit Gerhard Andersson, Per Carlbring och Pim Cuijpers. Professor Jacques Barber från Adelphi University i USA kommer att vara opponent. Titeln på avhandlingen är “Treating depression and its comorbidity: From individualized Internet-delivered cognitive behavior therapy to affect-focused psychodynamic psychotherapy” vilket på svenska bli “Att behandla depression och dess komorbiditet: Från individanpassad … Read more

Ny artikel: Depressionsbehandling på nätet vs. fysiska möten

I dag publicerades en ny studie som undersökte hur bra internetterapi med behandlarstöd egentligen är om man jämför med sedvanlig gruppbehandling. Totalt inkluderades 69 deltagare med mild till måttlig depression. Internetbehandlingen bestod av en interaktiv bok på nätet med information och övningar. Vart och ett av de sju avsnitten avslutades med hemläxeuppgifter som patienten besvarade och … Read more