Terapeutens upplevelse av internetbehandling – skillnader och likheter kartlagda i ny studie

Hur är det att vara internetterapeut? Vad finns det för skillnader och likheter med att bedriva traditionell behandling? Dessa frågor låg till grund för en psykologexamensuppsats som Jonas Bengtsson lade fram vid Umeås universitet. Handledare var Steven Nordin och jag själv. Uppsatsen blev mycket bra så vi beslutade oss gemensamt för att göra en vetenskaplig … Read more

Stegvis vård eller intensiv behandling direkt – ny studie ger svaret på vad som är bäst

Idag publicerade vi en artikel i tidskriften Behaviour Research and Therapy med titeln “Stepped care versus face-to–face cognitive behavior therapy for panic disorder and social anxiety disorder: Predictors and moderators of outcome”. Sedvanlig kognitiv beteendeterapi, där patient och terapeut träffas en gång i veckan, brukar oftast ge goda effekter. De allra flesta patienter skulle också … Read more

Negativa effekter av internetbehandlingar -En kvalitativ innehållsanalys av patienters erfarentheter

Idag accepterades en ny artikel om negativa effekter av internetbehandlingar. Dessa behandlingar sker oftast antingen genom en webbsida eller en smartphone. Internetbehandling har i flera studier visat sig ge lika goda resultat som ansikte-mot-ansikte behandling. Men inte alla patienter blir inte bättre. Det är faktiskt så att vissa personer kan börja må sämre och alltså … Read more

Keynote speaker i Antwerpen

Någon Twittrade om min keynote

Idag var jag en så kallad Keynote speaker i Antwerpen. Det var den Belgiska KBT-föreningen som hade sin årliga kongress (33:e i ordningen) som bjöd in. I Belgien finns det – precis som i Sverige – två KBT-föreningar (www.kbt.nu samt www.sfkbt.se). Medan skillnaden föreningarna emellan i Sverige historiskt har varit mer teoretiskt förankrade (en drar mer … Read more

Internet eller ansikte-mot-ansikte? Ny metaanalys ger svar på vad som är bäst

Idag publicerades vår nya metaanalys i en “fin” tidskrift med en impact factor på över 12. Artikeln jämför internetbehandling mot traditionell psykoterapi där man ses fysiskt. Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi har testats i åtskilliga vetenskapliga studier och finns idag med i Socialstyrelsens rekommenderade behandlingar vid ett flertal tillstånd (främst ångest och depression). Dock har få undersökningar … Read more

Behandling för uppskjutare: internet eller gruppbehandling – vad är bäst för en prokrastinerare?

Idag accepterades och publicerades studieprotokollet till en kommande studie. Titeln är “Group versus Internet-based cognitive-behavioral therapy for procrastination: Study protocol for a randomized controlled trial“. Prokrastinering kännetecknas av att medvetet förhala påbörjandet eller slutförandet av en uppgift trots vetskap om att det kan rendera i negativa konsekvenser. Till skillnad från andra närbesläktade problemområden, däribland bristande självhävdelse … Read more

Ny studie: Skräddarsydd internetbehandling i primärvården är kostnadseffektiv

Idag publicerade vi en ny artikel (“Effectiveness and cost-effectiveness of individually tailored Internet-delivered cognitive behavior therapy for anxiety disorders in a primary care population: A randomized controlled trial“)i Behaviour Research and Therapy. Men först en liten bakgrund… Det finns åtskilliga välgjorda epidemiologiska studier kring ångestsyndrom från olika länder och kulturer. Samtliga visar på en hög livstidsrisk. … Read more

Posttraumatiskt stressyndrom kan behandlas via nätet enligt ny studie

Från och med i dag kan man ladda ner och gratis läsa den vetenskapliga rapporten om en ny Svensk metod för personer som drabbats av psykologiska problem till följd av trauma. Det är Linköpings och Stockholms universitet som står bakom studien. Sextiotvå personer, samtliga med diagnosen posttraumatiskt stressyndrom, inkluderades i studien. Syftet var att undersöka … Read more

Ny studie ställer KBT mot interpersonell terapi vid social fobi

I dag accepterades en unik psykoterapistudie där sex olika svenska universitet samarbetat (Linköping, Stockholm, Uppsala, Umeå, Lund och Östersund). Behandlingsstudien, som nu finns online i Journal of Anxiety Disorders, ställdes två behandlingsformer emot varandra. I den ena ringhalvan stod en mobiltelefonanpassad version av den så kallade SOFIE-behandlingen. SOFIE är ett internetbaserat program med behandlarstöd som … Read more

Ny bok: Internetbaserad psykologisk behandling

Lästips!

Från och med idag finns en ny bok från Natur & Kultur att smygläsa på nätet. Boken, som heter Internetbaserad psykologisk behandling – Evidens, indikation och praktiskt genomförande, är författad av Erik Hedman, Per Carlbring, Brjánn Ljótsson och Gerhard Andersson. Bokens författare är pionjärer inom området, och delar här med sig av sin erfarenhet från både forskning och klinisk verksamhet. De … Read more