Alkoholvanorna avgör vilken behandling som är bäst mot spelberoende

Var 50:e person i Sverige är problemspelare och ytterligare var 20:e har en viss risk för spelproblem. Trots stora negativa konsekvenser för både spelaren och dess anhöriga söker få behandling. För de som ändå ber om hjälp är sannolikheten att bli bättre mycket stora. För några år sedan fick vi ett relativt stort anslag från … Read more

Bokkapitel: History and Current Status of ICBT

Nu har en engelskspråkig editerad bok på 240 sidor givits ut på förlaget Springer. Boken, som tyvärr är svindyr, heter Guided Internet-Based Treatments in Psychiatry. Redaktörer för boken, med 12 kapitel, var Gerhard Andersson och Nils Lindefors. Det är också med dem som jag varit med och författat det inledande kapitlet History and Current Status of … Read more

Behandling för personer som kämpar med höga krav – antagning nu!

I dagens samhälle kan människor uppleva stor press på att ständigt behöva prestera högt. Det är viktigt att ha en bra utbildning, göra karriär, vara en bra förälder, ha ett stort socialt nätverk, vara vältränad och äta rätt. Allt fler personer kämpar med höga krav på sig själva. När kraven blir orimligt höga och individen … Read more

Förebygga skilsmässa, fysisk och psykisk ohälsa vid spelproblem

Idag publicerade vi ett studieprotokoll i BMJ Open. Studien tillkom efter att Svenska Spels oberoende forskningsråd bekostat att en doktorand (duktige Kristoffer Magnusson) på heltid kan ägna sig åt detta projekt under 4 år. Detta är angeläget då befolkningsundersökningar visar att 2% av befolkning har upplevt tydliga negativa konsekvenser (så som skilsmässa eller psykologisk ohälsa) på grund av … Read more

Hjärnan formas om efter KBT (Neuroplasticitet och KBT)

Patienter med ångestproblematik kännetecknas av ökad neural reaktivitet i Amygdala. Denna kan dock normaliseras genom effektiv behandling (t ex kognitiv beteendeterapi). I en ny studie ville vi undersöka de bakomliggande mekanismerna främst vad gäller strukturell plasticitet och funktionell responsförändring (det vill säga neuroplasticitet). Vi undersökte om det fanns några behandlingsrelaterade förändringar i hjärnans struktur (gray … Read more

Att träffas ansikte mot ansikte första gången påverkar inte effekten av nätterapi av social fobi

I en nyligen publicerad artikel rapporterar vi om en mindre behandlingsstudie vi genomfört tillsammans med medarbetare i Norge. I studien deltog 37 universitetsstudenter som samtliga uppfyllde kriterierna för social fobi (eller social ångest som det numera heter). Deltagarna lottades till två grupper. Båda grupperna skulle få internetbaserad behandling och båda grupperna pratade med sin internetterapeut på telefon 10 … Read more

En självutlämnande internetterapeut ger bättre depressionsbehandling?

Vi har analyserat 664 e-postmeddelanden i en depressionsbehandling. Mejlen kom från 5 internetterapeuter och skickades till totalt 42 olika patienter. Det är sedan länge känt att internetbaserad kognitiv beteendeterapi kan vara effektiv vid depression. Men för att nå bäst resultat bör det finnas en internetterapeut som vägleder. När Socialstyrelsen rekommenderar internetbehandling står det till och … Read more

Smartphone tycks kunna kompensera för färre terapisessioner

För en tid sedan publicerade vi en artikel i PLOS one. I studien randomiserade vi 93 personer som uppfyllde depressionsdiagnosen till en av två grupper. Den ena gruppen fick traditionell kognitiv beteendeterapi med 10 sessioner under 10 veckor. Den andra gruppen fick också 10 veckors behandling, men endast 4 sessioner hos en behandlare. Hypotesen var att om de … Read more

Grattis Lars-Göran Öst som fyller 70 idag

Min företrädare Lars-Göran Öst firades igår i sitt hem i Uppsala. Eftersom han varit en nyckelperson för den kognitiva beteendeterapins utveckling i Sverige var åtskilliga namnkunniga KBT-personer närvarande (exempelvis Anna Kåver). Lars-Göran Öst utnämndes år 1992 till innehavare av en professur i klinisk psykologi, vilken var den första i sitt slag vid Stockholms universitet. Han arbetade … Read more

Största behandlingsstudien om uppskjutande nu publicerad

Nu är resultatet från världens största randomiserade kontrollerade behandlingsstudie mot prokrastinering accepterad och tillgänglig för läsning online. Studien är publicerad i den välrenommerade tidskriften Journal of Consulting and Clinical Psychology (Impact Factor: 5.279). Att prokrastinera innebär att man medvetet skjuter upp saker trots att man vet att det kan få negativa följder. Genom webbvideon nedan … Read more