Att träffas ansikte mot ansikte första gången påverkar inte effekten av nätterapi av social fobi

I en nyligen publicerad artikel rapporterar vi om en mindre behandlingsstudie vi genomfört tillsammans med medarbetare i Norge. I studien deltog 37 universitetsstudenter som samtliga uppfyllde kriterierna för social fobi (eller social ångest som det numera heter). Deltagarna lottades till två grupper. Båda grupperna skulle få internetbaserad behandling och båda grupperna pratade med sin internetterapeut på telefon 10 minuter i veckan. Skillnaden var att den ena gruppen först skulle få en inledande terapisession ansikte-mot-ansikte under 90 minuter.

Eftersom detta var en pilotstudie med relativt få deltagare ska inte för stora slutsatser dras, men det kan konstateras att effekten för båda grupperna var i linje med tidigare studier (moderata effektstorlekar). Mellan 38 och 48% av deltagarna (beroende på hur man räknar) var “botade”. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna. Det betyder alltså att en inledande ansikte-mot-ansikte session inte tycks förbättra resultaten ytterligare. Det kan tyckas förvånande, men kanske är just diagnosen social fobi viktig i sammanhanget (det kan kännas jobbigt att prata om sig själv särskilt i början av terapin). Johanna Böttcher har tidigare visat ungefär samma sak i en tysk studie.

Läs artikeln i sin helhet:

Nordmo, M., Sinding, A. I., Carlbring, P., Andersson, G., Havik, O. E., & Nordgreen, T. (2015). Internet-delivered cognitive behavioural therapy with and without an initial face-to-face psychoeducation session for social anxiety disorder: A pilot randomized controlled trial. Internet Interventions, 2(4), 429-436. doi: 10.1016/j.invent.2015.10.003