Ny publikation i “The Lancet” (Digital Health)

I går publicerades vår nya behandlingsstudie i tidskriften “The Lancet” (Digital Health delen). Det är en fin vetenskaplig tidskrift med en impact factor på 36,6. Det är studien väl värd! Det är nämligen den första studien i världen som undersökt om Psykodynamisk behandling (via internet) av depression hos ungdomar (15-19 år) är “non-inferior” till Kognitiv beteendeterapi. Det vill säga om behandlingarnas eventuella skillnad i resultat är så obetydligt att man kan säga att de är lika bra.

Som framgår av grafen nedan så var båda av depressionsbehandlingarna effektiva, och Psykodynamisk behandling (IPDT) var inte underlägsen KBT (ICBT).

Lär artikeln i sin helhet:
Mechler, J., Lindqvist, K., Carlbring, P., Topooco, N., Falkenström, F., Lilliengren, P., . . . Philips, B. (2022). Therapist-guided internet-based psychodynamic therapy versus cognitive behavioural therapy for adolescent depression in Sweden: a randomised, clinical, non-inferiority trial. The Lancet Digital Health. doi:10.1016/S2589-7500(22)00095-4

 

TIPS: I en ny artikel har vi analyserat vad som utmärker en bra internetterapeut: ““Good job!”: Therapists’ encouragement, affirmation, and personal address in internet-based cognitive behavior therapy for adolescents with depression