Metaanalys tyder på goda långsiktiga effekter av KBT på nätet

IKBT med terapeutstöd, alltså kognitiv beteendeterapi som patienten tar del av via internet, samtidigt som hen får stöd av en terapeut via telefon eller mejl, har i forskningen visat sig vara effektivt för många typer av problem. Generellt sett har studierna dock bedömt relativt kortsiktiga effekter. Vad gäller hur effekterna står sig vid så kallade … Read more

Ytterligare stöd för IKBT vid paniksyndrom

Paniksyndrom är en diagnos som orsakar såväl stort lidande som höga kostnader för samhället. Vid paniksyndrom drabbas man av attacker av plötslig och oerhört stark rädsla – panikattacker – och oro för dessa attacker, ett slags rädsla för rädslan. KBT-behandling har visat sig fungera bra vid paniksyndrom, men tyvärr är behandlingen inte så tillgänglig för … Read more

Nytt bokkapitel om internetbaserad behandling

Redaktörerna Stefan Hofmann and Gordon Asmundson har just kommit ut med en bok med titeln “The Science of Cognitive Behavioral Therapy”. Boken består av 628 sidor och 22 kapitel. Ett av dessa kapitel är extra bra… ;-) Det 21:a kapitlet heter nämligen “Internet-Based Cognitive Behavior Therapy” och handlar om hur internetbaserad behandling växt fram i … Read more

Grattis Kristin Silfvernagel som disputerar idag!

Idag disputerar psykologen Kristin Silfvernage på en avhandling med namnet “Individually tailored internet-based cognitive behavioural therapy for adolescents, young adults and older adults with anxiety“. Jag har tillsammans med Malin Gren Landell varit biträdande handledare och Gerhard Andersson var huvudhandledare. Vi är alla tre enormt stolta över Kristin! Läs hennes sammanfattning: Anxiety disorders share the … Read more

Grattis Alexander Rozental som disputerar idag!

Idag disputerar psykologen Alexander Rozental på en avhandling med namnet “Negative effects of Internet-based cognitive behavior therapy: Monitoring and reporting deterioration and adverse and unwanted events“. Jag har varit huvudhandledare och Johanna Boettcher och Gerhard Andresson biträdande. Vi är alla tre enormt stolta över Alexander! Förhoppningsvis kommer även opponenten, Adam Radomsky från Kanada, vara lika … Read more

Replik på DN-debatt om Socialstyrelsens nationella riktlinjer

I ett debattinlägg av den 15/1 har ett antal akademiker gett synpunkter på riktlinjer rörande behandling av depression och ångestsyndrom som Socialstyrelsen nu lämnat ut på remiss. Riktlinjerna, som tagits fram av ett 60-tal svenska experter, är i stort likadana som de som fastställdes 2010 och är också överensstämmande med de utvärderingar som gjordes av … Read more

Stor potential för behandlingar med VR-glasögon

Exponeringsterapi är en mycket effektiv behandling vid olika typer av ångestdiagnoser, antingen i sig själv eller som en del av en mer omfattande behandling. Men det finns utrymme för förbättringar. Vid exponering arbetar man med att patienten ska utsätta sig för sådant som tidigare har väckt ångest eller rädsla, så att hen får möjlighet att … Read more

Grattis Kristoffer NT Månsson som disputerade idag!

Idag försvarade doktorand Kristoffer NT Månsson sin avhandling med titeln “Restructuring the socially anxious brain: Using magnetic resonance imaging to advance our understanding of effective cognitive behaviour therapy for social anxiety disorder”. Det var en mycket bra disputationsakt där opponenten Philippe Goldin från University of California gjorde tillställningen både trevlig och lärorik men utan att … Read more

Den 46e Europeiska KBT konferensen startar på onsdag

Missa inte den största KBT-händelsen i Sverige på många år. Jag kommer att vara med i ett flertal punkter. Förutom de traditionellt vetenskapliga deltar jag bland annat en paneldebatt med Socialförsäkringsministern Annika Strandhäll. Titta gärna förbi! [lightbox link=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2016/08/Paneldebatt_EABCT.png” thumb=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2016/08/Paneldebatt_EABCT-1024×768.png” width=”1024″ align=”center” title=”Paneldebatt_EABCT” frame=”true” icon=”image” caption=””]

Effekten av att kombinera SSRI + KBT vid social ångest – ny artikel i British Journal of Psychiatry

Det är sedan tidigare känt att kognitiv beteendeterapi så väl som moderna antidepressiva läkemedel (SSRI [Selective serotonin reuptake inhibitors]) ensamt kan ha god effekt på social fobi. Dock har få studier undersökt effekten av att kombinera dessa. Bristen på kunskap blir tydlig när man läser Socialstyrelsens nationella riktlinjer (se bilden nedan). I en artikel som … Read more