TÄT.NU – behandling av urininkontinens via internet

(C) Kati Mets / www.tät.nu

Idag publicerade vi en ny studie i BJU International (Impact Factor: 3.13). Titeln var: ”Internet-based treatment of stress urinary incontinence: 1- and 2 years results of a randomised controlled trial with focus on pelvic floor muscle training”. Syftet med forskningsprojektet – som vi kallade tät.nu – var att utveckla, utvärdera och implementera ett behandlingsprogram för … Read more

Ny systematisk översikt: Så mycket motion behövs för att bota depression

LivingFitnessRunningFranceVersailles

Det är sedan länge känt att motion mot depression kan vara en minst lika bra behandlingsmetod som moderna antidepressiva läkemedel. Men hur intensivt måste man träna och hur ofta? I dag publicerades en artikel vi skrivit som försöker reda ut precis detta. Vår artikel kommer att vara med i ett specialnummer med titeln Exercise for mood … Read more

Så ändras hjärnan efter KBT-behandling av Social fobi

Idag publicerade vi en ny studie i Nature tidskriften Translational Psychiatry (impact factor 4.360). Artikeln handlar om hur hjärnan förändras av kognitiv beteendeterapi. Här är en engelsk sammanfattning av artikeln: Cognitive behavior therapy (CBT) is an effective treatment for social anxiety disorder (SAD), but many patients do not respond sufficiently and a substantial proportion relapse … Read more

Klientbeteenden i internetterapi – en innehållsanalys av textmeddelanden skrivna under behandlingen

Idag publiceras en artikel i en vetenskaplig tidskrift som bygger på Mattias Segerlund och Natalie Svartvattens psykologexamensuppsats. I studien undersökte vi om vad och hur en klient skriver kan säga något om hur det kommer att gå. Det vill säga om skriftliga klientbeteenden korrelerar med dels symtomförändring, dels antalet slutförda behandlingsmoduler. Totalt inkluderades 29 deltagare … Read more

Senaste om internetbehandlingar vid depression

If only it was that simple!

Internetbaserad kognitiv beteendeterapi med behandlarstöd har testats åtskilliga studier under drygt 15 år. Syftet med vår nyss publicerade artikel var att granska och värdera den senaste litteraturen i ämnet (läs: publicerat under de 2 senaste åren). Efter att studier med alltför bristfälliga upplägg exkluderats fann vi totalt 11 kontrollerade studier. Dessa var samtliga publicerade mellan … Read more

Negativa effekter av internetbehandlingar -En kvalitativ innehållsanalys av patienters erfarentheter

Idag accepterades en ny artikel om negativa effekter av internetbehandlingar. Dessa behandlingar sker oftast antingen genom en webbsida eller en smartphone. Internetbehandling har i flera studier visat sig ge lika goda resultat som ansikte-mot-ansikte behandling. Men inte alla patienter blir inte bättre. Det är faktiskt så att vissa personer kan börja må sämre och alltså … Read more

Djupintervjuer med 12 patienter som fått mobiltelefonbehandling med varierande resultat – detta är deras erfarenheter

På senaste tiden har ett antal studier undersökt effektiviteten av mobiltelefonbaserade behandlingar. Resultatet är ofta lovande, men vi har fortfarande begränsade kunskaper om hur patienter upplever denna typ av behandling formatet. Idag publicerades en ny studie där vi undersökt just detta. Syftet med studien var att undersöka deltagarnas erfarenheter och tankar kring en behandling levererad … Read more

Internet eller ansikte-mot-ansikte? Ny metaanalys ger svar på vad som är bäst

Idag publicerades vår nya metaanalys i en “fin” tidskrift med en impact factor på över 12. Artikeln jämför internetbehandling mot traditionell psykoterapi där man ses fysiskt. Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi har testats i åtskilliga vetenskapliga studier och finns idag med i Socialstyrelsens rekommenderade behandlingar vid ett flertal tillstånd (främst ångest och depression). Dock har få undersökningar … Read more

Nyss publicerat: Översiktsartikel om prokrastinering

I dag publicerades en artikel som Alexander Rozental och jag författat. Det är en översiktsartikel om prokrastinering. Den tar upp flera intressanta aspekter av problemet så som vem som drabbas och hur man bäst kan behandla besvären framgångsrikt. Artikeln är gratis att ladda ner och du hittar den via denna länk: Rozental, A. & Carlbring, … Read more

Behandling för uppskjutare: internet eller gruppbehandling – vad är bäst för en prokrastinerare?

Idag accepterades och publicerades studieprotokollet till en kommande studie. Titeln är “Group versus Internet-based cognitive-behavioral therapy for procrastination: Study protocol for a randomized controlled trial“. Prokrastinering kännetecknas av att medvetet förhala påbörjandet eller slutförandet av en uppgift trots vetskap om att det kan rendera i negativa konsekvenser. Till skillnad från andra närbesläktade problemområden, däribland bristande självhävdelse … Read more