Ny studie: Skräddarsydd internetbehandling i primärvården är kostnadseffektiv

Idag publicerade vi en ny artikel (“Effectiveness and cost-effectiveness of individually tailored Internet-delivered cognitive behavior therapy for anxiety disorders in a primary care population: A randomized controlled trial“)i Behaviour Research and Therapy. Men först en liten bakgrund… Det finns åtskilliga välgjorda epidemiologiska studier kring ångestsyndrom från olika länder och kulturer. Samtliga visar på en hög livstidsrisk. … Read more

Posttraumatiskt stressyndrom kan behandlas via nätet enligt ny studie

Från och med i dag kan man ladda ner och gratis läsa den vetenskapliga rapporten om en ny Svensk metod för personer som drabbats av psykologiska problem till följd av trauma. Det är Linköpings och Stockholms universitet som står bakom studien. Sextiotvå personer, samtliga med diagnosen posttraumatiskt stressyndrom, inkluderades i studien. Syftet var att undersöka … Read more

Konsensus är nådd: så mäter man biverkningar i psykoterapi

Idag publiceras det första numret av en helt ny vetenskaplig tidskrift. Tidningen – som för att spara miljön endast ges ut elektroniskt – heter Internet interventions. I detta första nummer finns, förutom en editorial, även två nya artiklar kring biverkningar av psykoterapi. I den första artikeln har 10 av världens ledande behandlingsforskare inom internetterapi samlats … Read more

Ny studie ställer KBT mot interpersonell terapi vid social fobi

I dag accepterades en unik psykoterapistudie där sex olika svenska universitet samarbetat (Linköping, Stockholm, Uppsala, Umeå, Lund och Östersund). Behandlingsstudien, som nu finns online i Journal of Anxiety Disorders, ställdes två behandlingsformer emot varandra. I den ena ringhalvan stod en mobiltelefonanpassad version av den så kallade SOFIE-behandlingen. SOFIE är ett internetbaserat program med behandlarstöd som … Read more

Studieupplägg för smartphone-behandling av ångest

Idag publicerade vi en artikel i tidskriften Trials (impact factor 2.21) som i detalj beskriver studieupplägget för en nu pågående studie. Titeln på artikeln är “Guided and unguided CBT for social anxiety disorder and/or panic disorder via the Internet and a smartphone application: study protocol for a randomised controlled trial“. Den går att läsa i … Read more

Ny studie jämför två behandlingar mot social fobi: KBT vs. Attention bias modification

Idag publicerade vi en ny studie som undersökte två saker: 1) jämförelse mellan KBT på internet och en ny experimentell behandling som bygger på att man med ett datorprogram tränar bort den automatiserad ovanan som många personer med social fobi har. Nämligen att fastna för negativa stimuli; 2) undersöka vad som medierar och modererar behandlingseffekterna. Social fobi … Read more

Olämplig fråga: Jag har svårt att tala med attraktiva personer av motsatt kön

Idag publicerade vi en artikel i BMC-tidskriften Health and Quality of Life Outcomes (impact factor 2.27). Den svenska titeln på rapporten är ”Klinisk validering av en icke-heteronormativ version av social interaktion Anxiety Scale (SIAS)”. Trots välkomnade förändringar i samhällets attityder och praxis gentemot sexuella minoriteter kan fall av heteronormativitet fortfarande finns inom vård och forskning. … Read more

Ny kontrollerad studie visar att Mindfulness är effektivt vid ångest

Mindfulnessbaserade interventioner har visat sig effektiva vid transdiagnostisk behandling vid vissa ångeststörningar. Hittills finns ingen studie som undersöker potentialen i en mindfulnessbaserad behandling när de levereras på distans via Internet. I den nyss accepterade vetenskapliga artikeln var syftet just detta. Metod Nittioen deltagare med diagnoserna social fobi, generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom eller ångest utan närmare specifikation … Read more

Direkt jämförelse mellan två behandlingar vid ormfobi

I dag publicerade vi en studie där två olika behandlingsformat jämförts medvarandra när det gäller effektiviteten att behandla ormfobi. Det var guidad internetbehandling som direkt jämfördes med traditionell kognitiv beteendeterapi ansikte mot ansikte. Totalt ingick 30 patienter som lottades till en av de två grupperna. Internetbehandlingen bestod av fyra veckovisa textmoduler som presenterades på en … Read more

Så mäter man livskvalité enligt ny artikel

Kan man mäta livskvalité? Svaret beror förstås på vad man lägger i begreppet. Ett sätt att försöka fånga betydelsen har gjorts med ett formulär som heter Quality of Life Inventory. Det är ett formulär som ber enkätbesvararen att ta ställning till hur nöjd man är med 16 olika livsdomäner. Quality of Life Inventory är enligt FBanken ett … Read more