Just published: Internet-Based Attention Bias Modification for Social Anxiety: A Randomised Controlled Comparison of Training towards Negative and Training Towards Positive Cues

New paper published today: Internet-Based Attention Bias Modification for Social Anxiety: A Randomised Controlled Comparison of Training towards Negative and Training Towards Positive Cues Boettcher J, Leek L, Matson L, Holmes EA, Browning M, et al. (2013) Internet-Based Attention Bias Modification for Social Anxiety: A Randomised Controlled Comparison of Training towards Negative and Training Towards Positive Cues. PLoS ONE 8(9): e71760. doi:10.1371/journal.pone.0071760 Abstract Biases in attention … Read more

Ny artikel: Internet-Based Attention Bias Modification for Social Anxiety: A Randomised Controlled Comparison of Training towards Negative and Training Towards Positive Cues

Ny artikel publicerad idag! Mer info kommer under dagen… Internet-Based Attention Bias Modification for Social Anxiety: A Randomised Controlled Comparison of Training towards Negative and Training Towards Positive Cues Boettcher J, Leek L, Matson L, Holmes EA, Browning M, et al. (2013) Internet-Based Attention Bias Modification for Social Anxiety: A Randomised Controlled Comparison of Training towards Negative and Training Towards Positive Cues. PLoS … Read more

Phil Enock from Harvard on a study visit

Phil Enock, a Ph.D. Candidate at the Department of Psychology at Harvard University, with Richard J. McNally as supervisor, is visiting us this week. On the picture he is showing a prototype of a forthcoming application for cognitive bias modification (see video below). It has gamification features and is rather entertaining. Really looking forward to the … Read more

Phil Enock från Harvard på forskningsbesök

Phil Enock, doktorand på Harvard University med Richard J. McNally som huvudhandledare, gör ett kortare forskningsbesök hos oss denna vecka. På bilder ser vi hans nya applikation för den kommande studien där han ska försöka göra så kallad cognitive bias modification (se video nedan) lite mer roligt. Detta genom att tillämpa så kallade gamification tekniker till … Read more

Party all night long with Bruce E. Wampold

Yesterday Professor Bruce E. Wampold was inaugurated as an honorary doctor of Stockholm University. This was the official description: “Bruce E. Wampold is the Patricia L. Wolleat Professor of Counseling Psychology and Clinical Professor of Psychiatry at the University of Wisconsin – Madison. Wampold’s research has essentially been focused on methodological and theoretical issues regarding … Read more

Party all night long med Bruce E. Wampold

I går installerades Bruce E. Wampold som hedersdoktor vid Stockholms universitet. Så här löd utnämningen: “Bruce E. Wampold, är Patricia L. Wolleat Professor of Counseling Psychology and Clinical Professor of Psychiatry vid University of Wisconsin–Madison. Wampolds forskning har i allt väsentligt varit inriktad på metodologiska och teoretiska frågor kring effekter av psykoterapi. Han har lämnat … Read more

Inbjudan till gratis konferens med Gambling Research Network

Inbjudan till GARNs andra nätverksmöte i Stockholm 24 – 25 oktober 2013 Centrum för Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) fick, tillsammans med medsökande professor Per Carlbring, professor Per Binde och doktorand Jakob Jonsson, i december 2012 beviljat ett nätverksstöd av FORTE – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd för att genomföra nätverksträffar för svenska forskare … Read more

Article in Press: Altered neural correlates of affective processing after internet-delivered cognitive behavior therapy for social anxiety disorder

Randomized controlled trials have yielded promising results for internet-delivered cognitive behavior therapy (iCBT) for patients with social anxiety disorder (SAD). The present study investigated anxiety-related neural changes after iCBT for SAD. The amygdala is a critical hub in the neural fear network, receptive to change using emotion regulation strategies and a putative target for iCBT. … Read more

Ny artikel om vad som händer i hjärnan vid internetterapi

Randomiserade kontrollerade studier har visat lovande resultat för internetbaserad KBT för personer med social fobi. Den nyss publicerade studien (se länken nedan) undersökte eventuella ångestrelaterade neurala förändringar i hjärnan efter internetbaserad behandling av social fobi. Amygdala är en central knutpunkt i det neurala rädslonätverket och förändringar i den stukturen är av stort forskningsintresse. Tjugotvå patienter … Read more