Acceptance and Commitment Therapy kan ge god effekt för psykospatienter i slutenvården

I dag saknas i stor utsträckning strukturerade psykologiska insatser i den svenska slutenvården (se t.ex. Socialstyrelsen, 2009) och en vanlig beskrivning av situationen är att man i huvudsak erbjuder förvaring och medicinering. För att öka möjligheterna till psykologisk behandling inom slutenvården ville vi undersöka om ACT (Acceptance and Commitment Therapy)  skulle kunna fungera som ett … Read more

Acceptance and Commitment Therapy vid Generaliserat ångestsyndrom

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) är både ett vanligt och relativt svårbehandlat ångestsyndrom vars främsta kännetecken är en ihållande och överdriven oro för flera olika händelser eller aktiviteter. Syftet med vår nya studie, som nu accepterats för publicering i Behaviour Research and Therapy var att undersöka effekterna av en internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) för GAD. Eller sättare sagt … Read more