SWEsrii#13 – Gratis konferens om digitala behandlingar (inkl VR, AI, appar mm)

Den 20-21 maj har Stockholms universitet äran att välkomna deltagare från hela världen till den 13:e upplagan av SweSRII. Denna sammankomst, som är öppen för forskare, praktiker och studenter med ett intresse för utvecklingen och användningen av internetbaserade psykologiska interventioner, hålls vid Psykologiska institutionen, beläget på det nya “Campus Albano“. Konferensen, som pågår över två … Read more

Onlinekasino: Studie visar ökad spelaktivitet kopplat till autoplay

I det senaste numret av Frontiers in Psychiatry publicerar vi en intressant studie som ger nya insikter i hur onlinekasinos så kallade auto-spelfunktioner kan påverka spelbeteendet. Auto-spel (även känd som autoplay) är en funktion på spelautomater som tillåter spelare att förinställa ett visst antal spins att utföras automatiskt, utan manuell inmatning, för varje spelrunda. Genom att … Read more

Ungdomars syn på AI-assisterad terapi: erfarenheter och åsikter

I samarbete med kollegor från Australien och England har vi precis publicerat en artikel som undersöker unga personers uppfattningar och acceptans av vägledning via artificiell intelligens (AI) i internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT). Studien involverade ungdomar, i åldrarna 19-29 år, med egna erfarenheter av ångest och depression. Generellt var forskningspersonerna positiva till användningen av AI för … Read more

Ge ditt nyårslöfte för 2024 en extra skjuts

Nu har du chansen att delta i en unik studie som syftar till att förstå och förbättra hur vi håller våra nyårslöften. Mitt nyårslöfte 2 är den största studien någonsin om detta ämne och genomförs i samarbete mellan tre framstående svenska lärosäten: Stockholms universitet, Linköpings universitet och Uppsala universitet. Vad innebär studien? 1. Ditt löfte: … Read more

Intervju i Universitetsläraren med forskningshunden Ludde på framsidan!

I dagarna publicerades en intervju i tidningen Universitetsläraren. Jag och forskningshunden Ludde är med både på framsidan och som ledtrådar för ett korsord. I intervjun delade jag med mig av min forskning kring beteendeförändringar och hur nyårslöften kan leda till positiva förändringar om de formuleras rätt. Läs intervjun här: https://universitetslararen.se/2023/12/11/da-kanner-jag-mig-som-en-superforskare/ Ludde har även varit med i tidningen Hundsport … Read more

Kortvarig kontakt, Långsiktiga resultat: Effekter av individuella uppföljningar på spelvanor

Idag publicerades vår nya artikel med det något provocerande titeln: “Reaching Out to Big Losers: Exploring Intervention Effects Using Individualized Follow-Up“. I studien utforskar vi effekterna av en kortvarig telefonintervention (baserad på motiverande samtal) för personer med hög spelkonsumtion. Studien genomfördes på Norsk Tipping i Norge (motsvarande Svenska spel i Sverige), där deltagarna valdes från … Read more

Människa eller ChatGPT: Vems svar uppskattas mest vid psykologisk vägledning?

Angående debatten kring artificiell intelligens och dess förmåga att ge genuint och professionellt psykologiskt stöd. Hur mäter sig egentligen t ex ChatGPT:s förmåga att ge autentiska och relevanta råd jämfört med en riktig människas? Detta var kärnfrågan i vår senaste artikel. Vi undersökte hur 140 deltagare bedömde AI-genererade meddelanden i jämförelse med svar från människor. … Read more

Nått upp till H=100 i Google Scholar: En milstolpe i vetenskaplig genomslagskraft

När man pratar om forskning och dess påverkan hör man ibland termer som “bibliometri”, “citeringar” och “publiceringsfrekvens”. Dessa begrepp och mätvärden kan delvis hjälpa till när vi vill förstå en forskares inflytande och hur hens arbete påverkar andra inom vetenskapssamhället. För att bryta ner det: Vad är bibliometri? Bibliometri är, enkelt uttryckt, det kvantitativa studiet … Read more

Grattis Olof Johansson som disputerar idag!

Idag försvarar Olof Johannsson sin avhandling vid Lunds universitet med titeln “The Effectiveness and Acceptability of Internet-Delivered Cognitive Behavioral Therapy for Depression and Anxiety in Routine Clinical Care“. Edward Watkins, professor vid University of Exeter, är en framstående expert på området internetbehandlingar inom klinisk psykologi och kommer att tjäna som fakultetsopponent under disputationen. Olofs stolta handledare … Read more

Pandemiångest bland studenter lindras med en lågintensiv internetbaserad mindfulness-intervention

Idag, i samarbete med kollegor från Hong Kong, publicerade vi en artikel i tidskriften Internet Interventions som utforskar effekterna av en internetbaserad mindfulness-intervention för att minska ångest bland universitetsstudenter under COVID-19-pandemin. I ljuset av den ökade ångest som pandemin har medfört bland unga vuxna, ville vi undersöka om en lågintensiv internetbaserad mindfulness-baserad intervention kunde vara en … Read more